Hulp bij studie

Spelling Check

Grondige spellingscontrole

Spellingcheck nodig voor je scriptie, paper of iets anders? Onze professionals doen een spelling check op:

De spellingcheck bestaat uit:

- Grammatica

- Spelling

- Formulering

- Zinsopbouw


Prijs

€ 20 per 1000 woorden (binnen 1 week)

€ 23 per 1000 woorden (binnen 48 uur)


Studentenprijs

€15 per 1000 woorden (binnen 1 week) 

€18 per 1000 woorden (binnen 48 uur)


* U kunt een proef docoment opsturen van maximaal

 300 woorden.


Bestellen


Feedback op document

Weet je niet zeker of je verslag, paper of scriptie goed genoeg is? Wil je graag inhoudelijke feedback op jouw document?

De hoogopgeleide expers van Smart Student bieden duidelijke online feedback op uw document om de tekstkwaliteit te vergroten. Daarnaast verhoogt het aanzienlijk de kans van slagen.


De feedback bestaat uit:


- structuur

- rode draad

- schrijfstijl

- er wordt gekeken of alle belangrijke onderdelen aan bod komen   (onderdelen afhankelijk van document)

 

Prijs


€ 14 per 1000 woorden (binnen 1 week) 

€ 17 per 1000 woorden (binnen 48 uur)* U kunt een proef docoment opsturen van maximaal

 300 woorden.


Bestellen